flag_ru.gif (1491 bytes)
flag_nl.gif (1281 bytes)
flag_de.gif (1245 bytes)
flag_ch.gif (764 bytes)
flag_fr.gif (1250 bytes)
17 noiembrie 2013, sumar predica Hans Koller  (logodna: Daniel Meila & Denisa Rosca ).


 „Iar naşterea lui Isus Hristos a fost aşa: Maria, mama Lui, era logodită cu Iosif; şi înainte ca să
locuiască ei împreună, ea s-a aflat însărcinată de la Duhul Sfânt.”    Matei 1:18

„O, de aţi putea suferi puţintică nebunie din partea mea! Ei, haide, suferiţi-mă. Căci sunt gelos de voi
cu o gelozie după voia lui Dumnezeu, pentrucă v-am logodit cu un bărbat, ca să vă înfăţişez înaintea lui
Hristos ca pe o fecioară curată. Dar mă tem ca, după cum şarpele a amăgit pe Eva cu şiretlicul lui, tot
aşa şi gândurile voastre să nu se strice de la curăţia şi credincioşia care este faţă de
Hristos.”                      2 Corinteni 11:1-3

  • a fi logodit = nesteo (în limba originală) = preţul plătit pentru mireasă
Ce însemna logodna în vremea în care a trăit Domnul Isus?
Dacă un mire plătea preţul pentru mireasă, căsătoria era de drept încheiată, cu toate că mireasa nu
locuia încă împreună cu mirele ei. Până la nuntă, din momentul în care mireasa a fost plătită, mirele
avea datoria să meargă acasă şi să înceapă să construiască o locuinţă, în care urma ca cei doi să
locuiască împreună. Abia după ce locuinţa era finalizată, tatăl mirelui anunta data nunţii şi în ziua nunţii
mireasa era adusă în casa mirelui. Din acest moment în Israel căsătoria era personal încheiată şi cei doi
deveneau soţ şi soţie.
Observaţi cu câtă exactitate Domnul Isus a împlinit legea, profeţii şi voia Tatălui Său ceresc?
El, Mirele ceresc a venit, s-a îndragostit de tine şi de mine, i s-a făcut drag de noi, şi a plătit preţul, tot
preţul, cel mai înalt preţ. Nu există alt preţ mai înalt ce ar fi putut fi plătit şi nu există o altă persoană
care ar fi putut să plătească aşa un preţ.
După ce a plătit preţul întreg, Domnul Isus ne-a lăsat un inel, un dar: ”arvuna Duhului Sfânt”, o arvună
care ne aminteşte de cuvintele Mirelui nostru din cer.

  • Să locuiască ei împreună - aceste cuvine, în limba originară erau folosite pentru a descrie
    următoarele activităţi: a se aduna, a sta împreună, a fi strânşi laolaltă, a călători împreună, a
    însoţi pe cineva.
Maria, mama Domnului Isus nu a fost găsită vreodată singură împreună cu Iosif, ei nu au făcut vreo
călătorie împreună, Iosif nu a însoţit-o vreodată pe Maria în drumul ei spre casă.
Prieteniile sunt un împrumut din lume, acum 50-60 de ani Bisericile nu au cunoscut prietenia între un
băiat şi o fată.
Dumnezeu trebuie să fie Cel ce alege, El trebuie să îţi vorbească. Fugi dacă vine o persoană (cu orice
statut) să-ţi spună că tu te-ai potrivi cu o anumită persoană. Fugi! Trebuie ca Domnul ţie să îţi
vorbească, căci tu vei trăi cu viitoarea ta soţie, viitorul tău soţ, nu persoana care vrea să îţi deschidă
ochii.
În aceste vremuri de pe urmă, când trăim aşa o învălmăşeală, lumina unor astfel de tineri care s-au
hotărât să trăiască aşa cum a trăit Iosif şi Maria va salva creştinismul poporului nostru. Dacă oamenii
vor vedea această cale, vor crede. Aceasta e singura cale, nu există alta comparabilă cu această cale
curată.
Părinţi, învăţaţi-vă copiii de mici această cale.

„Să ne bucurăm, să ne veselim, şi să-I dăm slavă! Căci a venit nunta Mielului; soţia Lui s-a pregătit, şi i
s-a dat să se îmbrace cu in subţire, strălucitor şi curat.”  Apoc 19:7,8

Noi suntem Mireasa lui Cristos, logodiţi cu El. Tu te-ai pregătit?
Download predica
Logodna  aici
Trimite mail la: office@kwasizabantu.ro                                                                                                        Revino la Pagina Principala
Arhiva predici text: