8 Decembrie 2013 - Nu iubiți lumea!  ( logodna: Dani Rosca & Andreea Veciunca ).

Sumar predică Hans Koller  

  "...dar nu mi-e ruşine, căci ştiu în cine am crezut. Şi sunt încredinţat că El are putere să
păzească ce I-am încredinţat (...)" 2 Timotei 1:12

  Interesant că în Biblia Africans aceste cuvinte "ce I-am încredinţat" s-au tradus cu "inelul pe
care l-am primit I l-am încredinţat Lui". Până vă veţi căsători, acest inel rămâne al Lui.
  Vă mulţumesc, Dani şi Andreea, pentru că aţi ales această cale de a vă logodi; nu cum se
logodeşte lumea, ci cum vrea Dumnezeu.

  Ce este mai frumos decât să ai o fiică sau un fiu care spune: "Vreau să aleg Calea
Domnului, vreau să fac lucrurile după modelul Lui!”?

  Haideţi să ne rugăm: “Doamne Isuse, logodnicul şi logodnica pot spune cum spune
Cuvântul Tău: nu mi-e ruşine, nu cunosc  pic de ruşine, pentru că ştiu un lucru, cred un
lucru, sunt întru totul încredinţat că Cel care m-a condus până aici va purta El pentru noi
inelul pe care ni L-a încredințat. Doamne, aşa lucrezi Tu pentru cei doi, așa o faci pentru
fiecare din noi. Îţi mulţumim pentru credincioşia Ta. Te rog să-i dai har lui Dani, să-i dai
har Andreei , ca să pună cum n-au mai pus-o vreodată înainte Împărăţia Ta pe primul loc
şi Tu îi vei conduce cu binecuvântări cereşti nemaitrăite. Îți mulţumim.  Amin.”

1 Ioan 2: 15-17.  Nu iubiţi lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubeşte cineva lumea,
dragostea Tatălui nu este în el.  16 Căci tot ce este în lume: pofta firii pământeşti,
pofta ochilor şi lăudăroşia vieţii, nu este de la Tatăl, ci din lume.  17 Şi lumea şi pofta
ei trec; dar cine face voia lui Dumnezeu rămâne în veac.

  Nu iubiţi lumea, nici felul în care procedează lumea! Cine îşi face viaţa cum o face lumea,
dragostea Tatălui ceresc nu este în el. Logodna, în felul cum obişnuieşte lumea să o facă,
este cunoscută. Baiatul şi fata – după o perioadă de prietenie, de cunoaştere spun ei, timp
în care şi-au pierdut curăţia şi sfinţenia, se logodesc singuri. Seara, de preferat noaptea, pe
undeva singuri, cât mai romantic posibil, el îi dă ei inelul. Părinţii şi biserica, când apar ei
amândoi de mână, sunt puşi în faţa unui fapt împlinit. În Ezechiel 20, Israel spune “Vrem să
fim ca neamurile, ca familiile celorlalte ţări.”

  Dragii mei, eu am povestit acum cum se logodeşte lumea, dar dacă cel care se numeşte
creştin începe să facă tot aşa  cum  o face lumea, pierde dragostea lui Dumnezeu.

 Începe să se trezească şi în noi o poftă după felul cum o face lumea?! Nu iubiţi lumea! Căci
acolo unde-ţi este dragostea, acolo-ţi va fi inima. Nu iubiţi lumea! Nu vă îndrăgostiţi de ceea
ce vă oferă lumea şi de felul cum o face ea! În scurt timp veți face şi voi la fel.

  Nu căutaţi nici lucrurile din lume, căci veţi pierde dragostea lui Dumnezeu.

  Noi ne-am logodit cu Domnul Isus. I-am spus:
Doamne Isuse, până vei veni Tu iarăşi,
până va fi nunta, sau dacă voi muri înainte, Doamne Isuse, îţi rămân credincios până vii
Tu iarăşi.

  Dacă începi să iubeşti ceea ce îţi arată lumea, vei pierde dragostea lui Dumnezeu.

  Pentru un creştin, calea este luminată de acest cuvânt: Cuvântul Tău Doamne este o
candelă pentru picioarele mele, o lumină pe cărarea mea. În Proverbe scrie: “Privirile
trufaşe şi inima îngâmfată, iată candela celor păcătoşi.” Fiecare are o candelă pe calea lui:
ori este Cuvântul lui Dumnezeu, ori este o inimă îngâmfată şi priviri trufaşe. Scrie mai
departe “…poftele leneşului îl omoară, toată ziua o duce numai în pofte.”

  Dar tot ce este în lume, pofta firii pământeşti, pofta ochilor şi lăudăroşia vieţii trec. Vai cât
de repede i-a trecut şi lui Amnon dragostea aceasta. Cât de repede! După ce a batjocorit-o
pe frumoasa Tamara, a izgonit-o, şi cu cât de mult a iubit-o el cu atât de mult a urât-o după
aceea.

  Te întreb pe tine care ești mai în vârstă: cum te-ai căsătorit tu? Ai făcut aşa cum o fac
aceşti doi tineri? Te-ai lăsat condus de Sfântul lui Israel sau de poftele tale? Ai numai două
opțiuni: ori pleci de pe  Calea acesta, ori asculți şi te supui.  Alege astăzi! Pleacă de pe
Calea aceasta, sau ascultă-L pe Dumnezeu. Pune în ordine ce trebuie pus în ordine. Nu lăsa
ruşinea sa te copleşească, nu lăsa altceva să te convingă că nu-i nevoie să pui în ordine.
Scoală-te! Fii bărbat! Fii femeie! Spune pe nume ce trebuie spus pe nume, atunci cancerul
va fi vindecat, atunci puroiul va dispărea (înţelegeţi spiritual).

  Lumea cu felul ei de a trăi va trece, dar dragostea lui Dumnezeu rămâne în veac.

  Ferice de omul care apucă Calea aceasta şi nu o mai lasă!
Download predica
Logodna  aici
Trimite mail la: office@kwasizabantu.ro                                                                                                        Revino la Pagina Principala
flag_ru.gif (1491 bytes)
flag_nl.gif (1281 bytes)
flag_de.gif (1245 bytes)
flag_ch.gif (764 bytes)
flag_fr.gif (1250 bytes)
Arhiva predici text: