flag_ru.gif (1491 bytes)
flag_nl.gif (1281 bytes)
flag_de.gif (1245 bytes)
flag_ch.gif (764 bytes)
flag_fr.gif (1250 bytes)
E-mail us at:office@kwasizabantu.ro                                                                                                        Return to KSB Home page


23 iulie 2011  Domnul a găsit cu cale (Nuntă Kiraly Ghiţă & Veciunca Ella)

Rezumat predică Hans Koller

    Dragostea curată nu are început şi nici sfârşit. O ilustraţie foarte bună pentru
această dragoste este inelul. Aşa cum inelul este rotund, fără început, tot aşa este
şi dragostea curată.
În lume dragostea are început. Poate începe la discotecă, în parc sau la prima filare
dintre un băiat şi o fată, pe când dragostea curată a început atunci când Dumnezeu
a hotărât ca doi tineri să fie împreună, adică înainte de facerea lumii.
În textul de mai jos găsim un minunat exemplu al căsniciei creştine.

     “
Mai bine doi decât unul, căci iau o plată cu atât mai bună pentru munca lor.
Căci, dacă se întâmplă să cadă, se ridică unul pe altul; dar vai de cine este singur
şi cade fără să aibă pe         altul  care să-l ridice.Tot aşa, dacă se culcă doi
împreună, se încălzesc unul pe altul, dar cum are să se încălzească dacă e
singur?  Şi dacă se scoală cineva asupra unuia, doi pot să-i stea împotrivă; şi
funia împletită în trei nu se rupe uşor.”    Eclesiastul 4: 9-12
Download
predica
Nunta
Ghita&Ella
aici
      ''Este mai bine”- această expresie nu se referă la faptul că e mai bine să fii căsătorit decât să fii
necăsătorit, ci în primul rând se referă la starea spirituală a unui om până la căsătorie, comparând-o
cu starea lui de după căsătorie. Cu fiecare an ce trece, trebuie să fie tot mai bine într-o căsnicie.
Soţul este responsabil de starea spirituală a soţiei. Trebuie să fie ceva vizibil: soţiei îi merge tot mai bine,
este tot mai aproape de Domnul datorită soţului ei. Aceeaşi responsabilitate o are şi sotia.
Toţi cei care sunt deja căsătoriţi trebuie să se întrebe: poate norul de martori, împreună cu Dumnezeu să spună
acest lucru: îi este mai bine soţului/soţiei, îi merge tot mai bine spiritual? Vai de acel soţ şi de acea soţie,  în
căsnicia cărora acest cuvânt nu găseşte împlinire.

      “
Se încălzesc unul pe altul” - Scopul unei căsătorii nu este satisfacerea poftelor, chiar dacă aceasta este o
parte frumoasă şi necesară.
Un soţ şi o soţie care umblă cu Domnul se încălzesc unul pe altul. Dacă unul răceşte în lucrarea Domnului, celălalt
trebuie să strige la Domnul ca El să reaprindă focul ce ameninţă să se stingă de tot. Asta înseamnă să fii un ajutor.

     
 “Şi dacă se scoală cineva asupra unuia, doi pot să-i stea împotrivă; şi funia împletită în trei nu se rupe uşor .“

      Acest “cineva” este Satan. Calea aceasta a curăţiei, fără nici un compromis, stârneşte împotrivire. Satan se
mânie când vede că împărăţia lui este păgubită de aceia care aleg această cale sfântă.

      Dar ce minunat că funia este împletită în trei!. Această împletire asigură victoria într-o căsnicie. Dintre cele trei
fire, nici soţul, nici sotia nu sunt pe primul loc, ci Domnul Isus. El nu trebuie să fie roata de rezervă, ci Domnul şi
Stăpânul absolut al căsniciei. Fie ca această funie să se vadă în viaţa mirilor noştri şi a celor deja căsătoriţi!

      “Domnul a găsit cu cale” (Isaia 53:10) - aceasta este expresia prin care Domnul a vorbit miresei cu privire la
căsătorie. O altă traducere spune: „Domnul a găsit plăcere, Domnul a binevoit, Domnului îi place”. Aceleaşi
expresii se găsesc la rădăcina cuvântului “potrivit” din Genesa 2:18 “Domnul Dumnezeu a zis: Nu este bine ca
omul să fie singur; am să-i fac un ajutor potrivit pentru el”- un ajutor pe placul Domnului.

      Viaţa nu aduce numai flori şi culmi de bucurie, ci şi greutăţi şi încercări. Faptul că alegerea pe care cei doi
tineri au făcut-o este plăcerea lui Dumnezeu îi va păstra şi conduce pe calea care le stă înainte.

                                                                                        Poze
Arhiva: