EPILOG:


       Au trecut mai mult de treizeci şi doi de ani de la începutul trezirii din Mapumulo şi tot mai curg râuri de
apă vie, ba mai mult, ele curg tot mai abundent. Cuvântul lui Dumnezeu, din care s-a născut această trezire,
se răspândeşte cu putere în întreaga ţară şi peste hotare.
      Mica biserică de zuluşi a devenit un mare centru misionar cu sediul principal în Kwa Sizabantu (în
traducere: locul în care oamenii găsesc ajutor), nu departe de Mapumulo. Nenumăraţi oameni caută şi găsesc
ajutor pentru spirit, suflet şi trup. De când a început trezirea, în flecare zi vin oameni şi sunt dovediţi păcătoşi,
se pocăiesc şi găsesc o credinţă vie în Isus Hristos.
Cu toate că misiunea are clădiri şi locuri de cazare pentru aproximativ 4500 de oameni, este tot timpul
confruntată cu probleme de spaţiu pentru numărul mare de oameni care vin şi-L caută pe Dumnezeu. Sute, şi
de multe ori mii, se adună zilnic la slujba de predica, şi nu numai din regiune şi împrejurimi, ci din întreaga
Africă de Sud şi alte continente.
       Un vizitator, conducător de biserică, a declarat că pare a fi ca la primele Rusalii. La întrebarea, ce vrea
să spună cu aceste cuvinte, el a răspuns: „Am făcut o tură prin mulţime şi am numărat diferitele naţionalităţi
prezente. Erau paisprezece într-o singură adunare!"
        Prin harul şi minunata grijă a lui Dumnezeu, s-a putut construi o hală (auditoriu) cu 10 000 de locuri, în
afara slujbelor de duminică, această clădire masivă este folosită şi pentru conferinţe de copii, de tineret, de
pastori etc. Centrul misionar are în prezent aproape 140 de filiale. Câteva din ele au devenit centre misionare
pentru regiunea respectivă. La Tugela Ferry de exemplu, lucrarea misionară este condusă de Barney
Mabaso împreună cu 28 de conlucrători, având o şcoală propie şi alte proiecte.
      Erlo Stegen are peste 130 de conlucrători şi 150 de persoane care ajută în lucrarea din Kwasizabantu.
Grupuri de conlucrători sunt necon¬tenit invitaţi să predice în şcoli, în adunări, biserici si grupuri de tineret.
      Cu toate că misiunea Kwasizabantu nu are chemarea să fondeze biserici noi, (dacă oamenii sunt
binecuvântaţi prin această lucrare, ei sunt încu¬rajaţi să se întoarcă în biserica lor pentru a fi acolo o lumină
pentru Domnul), în multe ţări s-au format grupuri care s-au unit cu lucrarea Misiunii Kwasiza-bantu. Astfel, în
diferite locuri, în Germania, Franţa, România, Elveţia, Olanda, s-au cumpărat ori s-au construit centre
misionare, care sunt conduse împreună cu fraţii din trezire.
      In anul 1986, în staţiunea misionară a luat fiinţă o şcoală creştină cu clasele I—XII, ŞCOALA DOMINO
SERVITE, între timp frecventează peste cinci sute de elevi această şcoală, dintre care cei mai mulţi stau la
internat, pentru că vin de departe
.In afară de Şcoala Domino Servite, au luat fiinţă şi alte proiecte de învăţământ.
       CEDAR COLLEGE OF EDUCAT1ON - un liceu pedagocic, unde timp de patru ani, sunt pregătiţi
învăţători, examenele fiind controlate de Universita¬tea pentru studii creştine superioare din Potcherstroom.
      THABITHA ADULT SCHOOL - este o şcoală pentru adulţi analfabeţi unde aceştia pot învăţa să scrie şi să
citească.
      Misiunea Kwasizabantu are ca principiu să nu ceară niciodată şi niciunde bani şi nici să nu trimită scrisori
ca cerere de ajutor financiar. Din acest motiv, misiunea are peste douăzeci de proiecte proprii ca izvor de
venituri. Conlucrătorii misiunii lucrează cu propriile mâini cât le este cu putinţă şi îngenunchează în faţa Lui
Dumnezeu aducând  la cunoştinţa Tatălui ceresc toate necesităţile zilnice. Câteva din aceste proiecte sunt:
- agricultură:  Peste 340 ha de pământ sunt lucrate,  produsele fiind folosite pentru necesităţile zilnice ale
misiunii cât şi pentru vânzarea pe piaţă. (1)
-  un complex de sere care produce legume de calitate superioară;
-  plantaţie de Kiwi pentru piaţa locală şi inter¬naţională;
-  tipografie;
-  făbricuţă de marmeladă, de asemenea pen¬tru necesitatea misiunii cât şi pentru piaţa locală;
-  brutărie: care produce peste 400 de pâini pe zi  pe lângă alte diferite produse de brutărie pentru
necesităţile misiunii şi pentru piaţă;
-  zootehnie cu 60 de vaci de lapte;
-  întreprindere de prelucrare a laptelui: comer¬cializează lapte, iaurturi şi diferite produse lactate în
magazine, spitale şi companii aeriene;
—  fabrică de ape minerale şi  sucuri  pentru piaţa internă şi internaţională.
         Doresc ca toate acestea să fie relatate spre cinstirea şi preamărirea lui Isus Hristos, care lucrează atât
de măreţ cu puterea învierii Sale! într-adevăr, El este acelaşi ieri, azi şi în vecii vecilor!
      Să nu fie trecute sub tăcere însă nici aprecie¬rile negative, opoziţiile, interpretările greşite şi chiar
calomniile şi defăimările care apar din când în când despre Kwasizabantu. (Matei 5,11). Dar aşa ceva nu este
ceva nou. Unde lucrează Dumnezeu este prezent şi diavolul cu contramăsurile lui, pentru a crea opoziţie. El
nu admite să i se smulgă prada sau să i se deranjeze împărăţia.
      Erlo Stegen şi conlucrătorii din Kwasizabantu sunt ferm hotărâţi, prin harul lui Dumnezeu, să rămână
neclintiţi pe principiile biblice şi în caz de opoziţie şi în caz de laudă.
Domnul să dea ca cititorul spiritual să fie inspirat şi condus în rugăciune pentru această lucrare preţioasă a lui
Dumnezeu, ca să înainteze mai departe în puterea Duhului Sfânt.
       Cel ce se îndoieşte este invitat cu cuvintele pe care le-a rostit Filip către Nathanaeh „Vino şi vezi!"

Mai 1999
Misiunea Kwasizabantu poate fi găsită pe adresa:
Private Bag 252
3268 Kranskop
Africa de Sud
Email: Kwasizabantu@usa,net
Return to KSB Home page