Pocăința – adâncă sau superficială

1 Corinteni 2:14,15 14Dar omul firesc nu primeste lucrurile Duhului lui Dumnezeu, caci pentru el sunt o nebunie; si nici nu le poate intelege, pentru ca trebuie judecate duhovniceste. 15Omul duhovnicesc, dimpotriva, poate sa judece totul, si el insusi nu poate fi judecat de nimeni. Sunt doua feluri de pocainta: a omului firesc (pocainta psihica) […]

Continue reading

Relația cu Dumnezeu

Filipeni 3:7-11 Dar lucrurile care pentru mine erau câştiguri le-am socotit ca o pierdere din pricina lui Hristos. Ba încă şi acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere, faţă de preţul nespus de mare al cunoaşterii lui Hristos Isus, Domnul meu. Pentru El am pierdut toate şi le socotesc ca un gunoi, ca să […]

Continue reading

1 Împărați 19:19-21 Ilie a plecat de acolo şi a găsit pe Elisei, fiul lui Şafat, arând. Înaintea lui erau douăsprezece perechi de boi, şi el era cu a douăsprezecea. Ilie s-a apropiat de el şi şi-a aruncat mantaua pe el. Elisei a părăsit boii, a alergat după Ilie şi a zis: „Lasă-mă să sărut […]

Continue reading