NOI CREDEM :

1) Sfânta Scripturã, atât Vechiul cât şi Noul Testament, ca fiind Cuvântul inspirat al lui Dumnezeu, fãrã greşeli în manuscrisele originale, dezvãluirea completã a voii Lui pentru salvarea noastrã şi Divina şi decisiva autoritate pentru credinţa şi viaţa tuturor creştinilor.

2) Existã Unul şi numai Un Dumnezeu Adevãrat: Creatorul şi Susţinãtorul tuturor lucrurilor, Omnipotent, Omniscient, Omniprezent, Neschimbãtor, Duh, de nepãtruns, Veşnic, Absolut şi Stãpânul Universului, infinit perfect în dragoste, Bunãtate, Sfinţenie şi Dreptate.

3) Într-o singură ființă, într-o singură Dumnezeire care există veșnic sub forma a trei persoane diferite, dar totuși egale: Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Duhul Sfânt.

4) În Divinitatea completã şi umanitatea completã a lui Isus Cristos. Aceste douã firi diferite, divinitate perfectã şi umanitate perfectã, sunt unite de neseparat în aceastã Persoanã.

5) În naşterea dintr-o fecioarã a lui Isus Cristos, viaţa fãrã pãcat, moartea pe cruce pentru pãcatele noastre, îngroparea, învierea din morţi a trupului, înãlţarea la cer (unde la Dreapta lui Dumnezeu, El este Preotul nostru, Avocatul, Salvatorul şi Domn), şi în revenirea în trup, vizibilã a Lui.

6) În întreaga Divinitate şi întreaga personalitate a Duhului Sfânt şi în lucrarea Lui în reînviere spiritualã şi sfinţire, şi în lucrarea Lui de a-Si uni Biserica.

7) Oamenii au fost creaţi dupã imaginea lui Dumnezeu, pentru a-L glorifica pe Dumnezeu şi pentru a fi în tovãrãşie cu El. Totuşi, noi ne-am rãzvrãtit faţã de El şi acum suntem pãcãtoşi prin natura şi alegerea noastrã. De aceea, noi suntem condamnaţi înaintea lui Dumnezeu, meritând mânia Lui şi suntem incapabili sã ne
împãcãm singuri cu El prin orice formã sau cantitate de lucrãri omeneşti, merite sau ceremonii.

8) Salvarea vine numai prin harul şi dragostea lui Dumnezeu, prin reînvierea Duhului Sfânt, pocãinţa de pãcat, şi credinţa în Persoana şi lucrarea Domnului Isus Cristos.

9) În învierea din morţi în trup, a credinciosului la o binecuvântare şi bucurie veşnicã cu Domnul, a necredinciosului la judecatã la o veşnicã suferinţã conştientã şi despãrţire de Dumnezeu. În plus, credem în existenţa conştientã a tuturor sufletelor între moarte şi înviere, a credinciosului în cer cu Dumnezeu, a necredinciosului în Gheena, departe de Domnul.

10) În existenţa îngerilor şi a Satanei cu demoni lui. Îngerii sunt fãpturi duh, personale, în serviciul lui Dumnezeu. Satan cu demonii lui, sunt fãpturi, persoane, care sunt rãzvrãtiţi împotriva lui Dumnezeu, a îngerilor Lui, şi a oamenilor Lui. Soarta lor de blestemare eternã a fost pecetluitã de Hristos la cruce, şi autoritatea asupra lor şi asupra activitãţilor lor a fost acordatã tuturor credincioşilor.

(Misiunea Kwasizabantu susţine şi Crezul Apostolilor) :

CREZUL APOSTOLILOR

Cred în Dumnezeu Tatăl Atotputernic, Creatorul cerului si al Pământului. Și în Iisus Hristos, Singurul Său Fiu, Domnul nostru; Care a fost zămislit de Duhul Sfant si născut de fecioara Maria; A pătimit sub Pilat din Pont; a fost crucificat, a murit și a fost îngropat; a coborat în iad; Și a înviat a treia zi dintre cei morti; S-a înalțat la ceruri unde sade la dreapta lui Dumnezeu, Tatal Atotputernic; De unde va veni iarasi să judece viii și mortii. Cred in Duhul Sfant. Cred într-o Biserică sfântă catolică, în comuniunea sfinților; În iertarea păcatelor; În învierea trupului; Și în viața veșnică. Amin.

 

n.b. unii sunt încurcaţi de cuvântul « catolic » şi îl privesc ca sinonim pentru denumirea de « Romano-Catolic». În teologia protestantă, și mai ales în contextul Crezului Apostolilor, « catolic » reprezintă biserica adevărată a lui Cristos.