Sabia lui Cristos sau sabia acestei lumi

Cine iți este Isus? Ce este El pentru tine? Aceasta e întrebarea fundamentală pentru viețile noastre. Matei 10:34 – 37   34Să nu credeţi că am venit s-aduc pacea pe pământ; n-am venit să aduc pacea, ci sabia. 35 Căci am venit să despart pe fiu de tatăl său, pe fiică de mama sa şi […]

Continue reading

1 Împărați 19:19-21 Ilie a plecat de acolo şi a găsit pe Elisei, fiul lui Şafat, arând. Înaintea lui erau douăsprezece perechi de boi, şi el era cu a douăsprezecea. Ilie s-a apropiat de el şi şi-a aruncat mantaua pe el. Elisei a părăsit boii, a alergat după Ilie şi a zis: „Lasă-mă să sărut […]

Continue reading